پیشگویی آمدن پیامبر (ص) در کتاب مقدس

اسناد تاریخی در ردّ اینکه تا قبل از 40 سالگی، اثر مهمی از پیامبر اسلام (ص) در تاریخ نیست!

برای دیدن ادامه متن به ادامه مطلب بروید  


 الف) تورات:

طبق تاریخ قدیم عرب، پیش از اسلام در میان مردم مدینه (یثرب) این خبر پراکنده شده بود که در آینده، پیامبری از میان عرب برانگیخته خواهد شد که کارش با بُت‌پرستان به پیکار می‌کشد و بر آنان پیروز می‌گردد و قدرت و شکوه بسیار می‌یابد.

این خبر را یهودیان مهاجر، که قبلاً به عربستان هجرت کرده بودند، در میان عرب انتشار دادند. منشأ این پیشگویی، وعده‌ای بود که در کتاب «اشعیاء نبی» (یکی از بخش های تورات) بدان اشاره شده بود:

عبارات کتاب «اشعیاء» از نسخه‌ای که در خودِ اسرائیل[1] به انگلیسی ترجمه شده است:

9- Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.

11- Let the wilderness and the cities there of lift up their voice, the villages that KEDAR doth inhabit: let the inhabitants of Sela sing, let them shout from the top of the mountains.

13- The lord shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies.

19- Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? Who is blind as he that is recompensed, and blind as the lord’s servant?

 و این نیز ترجمۀ عبارات فوق، به نقل از نسخۀ چاپ « لنـدن»[2]

 9- اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو إعلام می‌کنم و قبل از آنکه به وجود آید شما را از آنها خبر می‌دهم.

11- صحرا و شهرهایش و قریه‌هایی که أهل قـیـدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند و ساکنان سالع ترنم نموده از قلّة کوهها نعره زنند!

13- خداوند مثل جبّار بیرو‌ن می‌آید و مانند مرد جنگی غیرت خویش را برمی‌انگیزد، فریاد کرده نعره خواهد زد و با دشمنان خویش غلبه خواهد نمود.

 19- کیست که مثل بندۀ من کور باشد و کیست که کَرْ باشد مثل رسول من که می‌فرستم؟ کیست که کور باشد، مثل مُسْلِم من و کور مانند بندۀ خداوند.

(تورات، کتاب اشعیای نبی، باب 42: آیۀ 9، 11، 13 و 19)

این پیشگویی از چند جهت با پیامبر اسلام (ص) و نهضت او انطباق دارد:
 

1- باخبر کردن مردم از روی دادن اتفاقی مهم در آینده.

2- این واقعه، در میان مردم قیـدار رخ خواهد دارد. هاکس آمریکایی، نویسندۀ «قاموس کتاب مقدّس» در این باره می‌نویسد:

« قیدار پسرِ دوّمینِ اسماعیل است[3] و پدر مشهورترین قبایل عرب بود و بلاد و مملکت ایشان نیز قیدار خوانده شده است.»[4]

3- تعبیرِ «ظهور خداوند بمنزلۀ مرد جنگی و غلبه بر دشمنان» (با به کار بُردن کنایه و تشبیه) از نهضت جدیدی خبر می‌دهد که مؤیّد به تأییدات الهی بوده و در پیکار با دشمنان به یاری خداوند بر آنان پیروز می‌گردد و این نیز با نهضت اسلام که در میان عرب (اسماعیلی) ظهور کرد و بر دشمنان فائق آمد، موافقت دارد.

4- کلمات «بنده» و «رسول» و «مُسْلِم» که در این پیشگویی بر آنها تکیه شده، دقیقاً همان واژه‌هایی است که در اسلام، پیامبر اکرم را با آنها توصیف کرده‌اند! چنانکه مسلمانان در نمازهای خود می‌گویند: أشهد أن محمدا عبده و رسوله = گواهی می‌دهم که محمّد، بنده و رسول اوست.

 ب) انجیل:

 1- انجیل یوحنا، باب 16: آیات 13 و 15 (حضرت عیسی می فرماید):

 13- ولیکن چون او یعنی روحراستی آید، شما را بهجمیعراستیهدایتخواهدکرد زیرا که ازخودتکّلمنمیکند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت وازامورآیندهبهشماخبر خواهد داد.

15- هر چه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از این جهت گفتم که از آنچهآنِمناست،میگیرد و بهشماخبرخواهد داد.

2- انجیل یوحنّا، باب 1: آیات 21-19:

آمده است که چون حضرت یحیی دعوت خود را آغاز نمود، یهودیانِ «اورشلیم» کسانی را به نزد او فرستادند تا از وی سؤال کنند که تو کیستی؟ یحیی (ع) اعتراف کرد که من نه مسیح هستم و نه آن پیامبر موعود. چنانکه به تصریح آمده که از یحیی (ع) پرسیدند: «آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی»! (انجیل یوحنّا، چاپ لندن)

-----------------------------------------------------
[1]. JERUSALEM BIBLE PUBLISHIG CO. LTD.

[2]. کتاب أشعیاء نبی، چاپ لندن، 1954.

[3]. اشاره ای است به تورات، کتاب اول تواریخ ایام، باب 1: آیۀ 29 ؛ و نیز تورات، کتاب پیدایش، باب 25، آیۀ 13: « و این است نام های پسران اسماعیل، موافق اسم های ایشان به حسب پیدایش ایشان: نخست زادۀ اسماعیل نَبایوت، و قیدار و اَدَبیل و مِبسام».

[4]. قاموس کتاب مقدّس، چاپ بیروت در مطبعه آمریکایی، صفحۀ 706.


تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394 | 11:25 | چاپ | نویسنده: mahdi abasi | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • موسیقی بابک